Чапай и петка ги гонели поляците….

Чапай и петка ги гонели поляците. Бягали те бягали и по едно време гледат един костюм на крава . Решили да го облекат те и да се маскират за да не ги познаят . Чапаи минал отзад а петка отпред. Поляците хванали кравата и решили да я нахранят със сено. За да не се усъмнят на петка му се наложило да яде сено тъй като бил отпред понамръщил се малко но нямало как ял . По едно време взел да се смее :

– За какво се смееш петка ?
– питал чапай.

-Виждам че един поляк води бика ……..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.