След проведен конкурс за нов учебник…

След проведен конкурс за нов учебник по математика, който да е интересен за всички ученици, спечели учебника на Eкип от БАН (ЕБАН). Ето няколко задачи:

задача 1

Разтопена от ласките на съученика си Таня легнала в хоризонтално положение по гръб на гъстата трева. При това е успяла да погледне, че опашката на съзвездието Голяма мечка се намира на 35 градуса от хоризонта. Когато съученика й Делян се навдигна от нея с думите „Видя ли, а ти толкова се плашеше..” тя видя, че опашката на Голямата мечка е застанала под ъгъл 15 градуса от хоризонта.
– Колко време Таня е прекарала в хоризонтално положение?

задача 2

Организма на нормалният дванадесетокласник съдържа 8 грама сперма. След изпразване в продължение на час, запаса от сперма се възстановява на 70процента от началното състояние. Нека младежът се изпразва един път в час.
– Колко часа са необходими за да остане само с 1 грам сперма?
– Колко грама сперма е отделил за това време?
– Възможна ли е ситуация, когато в него няма да остане никаква сперма?

задача 3

Плешивината на главата на чичо Гошо е с форма на правилен кръг с диаметър 9 сантиметра. Жената на чичо Гошо твърди, че плешивината се е появила от изневерите му.
– Колко изневери е направил чичо Гошо, ако след всяка изневяра плешивината му се увеличава с 0.5 кв.см.

задача 4

За да се изпразни Иван прави 35 фрикции, а приятелят му Марин – три пъти повече. Съседката им Таня достига висшата си точка за 38 фрикции.
– Колко пъти и с кой ще достигне връхната си точка Таня, ако Иван е пръв, а Марин веднага след него?
– А ако са обратно – Марин е пръв, а Иван втори?
Обосновете решението на задачата графично с помощта на синусоиди.

задача 5

Иван и Мария са избягали от часа по физкултура и са се уединили в класната стая. Иван може да чуе човек, идващ по коридора за 7 метра от вратата на стаята, а Мария за 3 метра. За да си оправи дрехите на Иван му са нужни 5 секунди, а на Мария 11 секунди. По коридора с 2км/час се движи директорът.
– В какво състояние ще намери той Иван и Мария ако:
а) пръв го чуе Иван.
б) Иван не го чуе, а това направи Мария.

задача 6

Решете задача № 5 ако по коридора с 24 км/час идва съученика им Петър.

задача 7

В гардероб има 300 литра въздух. На любовник, скрил се в този шкаф му трябват по 2 литра въздух в секунда. През ключалката постъпва 1 литър свеж въздух в секунда.
– Колко време може да изкара в шкафа любовника преди да се задуши?

задача 8

Иван е пробил дупка в стената на женската съблекалня с диаметър 6 мм. Тогава той вижда коленете на съученичките си и това което е на 5 см над и под коленете.
– Дупка с какъв диаметър трябва да пробие Иван, за да вижда това, което е на 40 см под и над коленете на момичетата?

задача 9

Девствената Ивана стиска краката си със сила 8 нютона. Иван се мъчи да разтвори краката и със сила 3 нютона. Говорейки й той отслабва съпротивата и още с 1 нютон. Като се знае, че една целувка сваля съпротивлението на женските крака с 0.5 нютона/час колко време ще е необходимо Иван да целува Ивана, докато преодолее съпротивлението?

задача 10

Когато Иван свършва, сърцето му прави 144 удара в минута. Към своят нормален ритъм от 75 удара в минута сърцето му се връща след 41 секунди. За Ивана стойностите са 130, 78, 72, съответно.
– Има ли момент в който сърцата и на двамата бият с еднакво количество удара в минута?
– След колко секунди след акта настъпва този момент?

задача 11

Мъжкият орган на Иван има форма на цилиндър с диаметър 3 см и дължина 8 см. Върхът му представлява полусфера с диаметър 3 см. Във възбудено състояние увеличеният му орган добива размери – дължина 17 см и диаметър 4 см.
– Изчислете необходимият обем кръв, нужна за увеличаването на обема.

Приятно решаване!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.