Една мъдрост на индианците от Дакота…

Една мъдрост на индианците от Дакота гласи:

Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него.
Но в професионалния живот се опитваме да разработваме често други стратегии за действие…
… снабдяваме се с по-як камшик !!!
… сменяме ездача !!!
… казваме, че винаги сме яздили този кон !!!
… създаваме работна група, за да анализира коня !!!
… посещаваме други места, за да видим как яздят там умрели коне !!!
… повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне!!!
… създаваме Task-Force, за да съживи коня !!!
… плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне !!!
… включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре !!!
… правим сравнение между различни умрели коне !!!
… променяме критериите, които определят кога един кон е умрял !!!
… впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи !!!
… обясняваме: Никой кон не може да е толкова умрял, че да не можеповече да го яздим !!!
… правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне !!!
… обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне !!!
… създаваме група по качеството, за да се намери приложение на умрелите коне !!!
… откриваме независимо разходно перо за умрели коне !!!
… увеличаваме сферата на отговорност на умрелия кон !!!
… развиваме мотивационни програми за умрели коне !!!
… преструктурираме, за да може една друга област да получи умрелия кон !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.