Съпрузи спорят, кой ще вземе детето от детската градина ...
Съпругът: Подарих ли ти кожено палто?
Съпругата: Да, подари ми!
Съпругът: Обувки зимни, подарих ли ти?
Съпругата: Подари ми!
Съпругът: Е, тогава ти отиваш!
Съпругата: Но защо да не идеш ти?
Съпругът: С какво? С чорапи и с пяна за бръснене?

Семейство празнува златната си сватба, но съпругът се е умислил.
- Гложди ме нещо за децата - казва той. - Прави ми впечатление, че Петър не прилича на другите ни седем деца. Знам, че е ужасно да ти задавам този въпрос, но да не би да има друг баща?
Съпругата свежда очи.
- Вярно е - признава тя.
Сърцето на съпруга се свива. Той сдържа сълзите си и заявява:

Върви мъж през пустинята. Допило му се вода, вдигнал глава нагоре и казал:
- Господи, как ми се пие вода. . .
Изведнъж небето се разтваря и пред него пада една лопата. Отгоре се чува глас:
- Копай!
Човекът покопал малко и намерил вода. Напил се той и казал:
- Господи вече не съм жаден.
Глас отгоре:
- Върни лопатата!
Върви мъжът нататък. Огладнял и казал:
- Господи, колко съм гладен.

Жена се прибира в къщи:
- Скъпи, това е за теб.
Вади от чантата бира, ядки, чипсове и разни други мезета.
- Любими, а ти защо не гледаш мача? Да ти приготвя ли нещо вкусно?
- Много ли?
- Е не точно....бронята, фар и калник...

- Иване, гушни ме!
- Не!
- Иване, прегърни ме!
- Не!
- Иване, хвани ме за ръка!