Седи си един рибар на брега и лови риба, не щеш ли хваща златната рибка. Тя му казва:
- Бъди благосклонен, селянино, ако ме пуснеш ще ти изпълня не 3 а 3000 желания, ще направя каквото поискаш, само ме пусни.
- На кого викаш селянин, ма!!!- и я праснал в един камък.

Един мъж лови риба, а на главата му - тухла. Минава една жена, гледа го с тухла на главата - и любопитството я заглождило.
- Каква е тая тухла на главата ти?
- Пусни ми и ще ти кажа - отговорил мъжът.

Сутрин. На брега на езерото мъж лови риба. До него се приближва друг и пита:
- Как е водата?
- Чудесна, рибата изобщо не иска да излиза от нея.

Мъж и жена в леглото. Звъни телефонът. Жената вдига в просъница, говори малко и казва:
- Обади се мъжът ми. Каза, че е с теб за риба.

Разговор в дома на рибар:
- Откъде се връщаш? - пита го жена му.
- От реката!
- А, къде е рибата?
- Ми, там си е...