Млад адвокат пледира:
- Господин съдия, самият факт, че клиентът ми се е обърнал именно към мен за защита, доказва неговата невменяемост!

- Обвиняеми, Вие обиждате служебно лице! Определям глоба от 100 лв. Искате ли да кажете още нещо?
- Бих искал, но при тези цени...

- Господа съдии, вярно е че подсъдимия е убил майка си и баща си, но ви моля да бъдете снизходителни към едно кръгло сираче...

Каква е разликата между адвокат и лук?
- Когато режеш лук, плачеш...

Всички бързи и лесни начини за изкарване на пари са систематизирани и публикувани в книга, наречена "Наказателен кодекс"