Изпратили Чапай да се учи в университет. В една от ваканциите, той се върнал и естествено среща Петка. Петка го пита как върви учението и Чапай казва:
    - Кво да ти кажа, задават ни едни гатанки.

    - Добре де, кажи една да видим и аз колко знам - помолил Петка.
    - Добре. Без прозорци, без врата, пълна къща с деца. Що е то?
    - Чапай, това трябва да е г*з - казал Петка след дълго мислене.
    - Как ще е г*з, бе Петка? Това е краставица. Слушай сега друга гатанка: Две остриета с две търкалца на кръст. Що е то?
    - Чапай, това вече е г*з - доволен казва Петка.
    - Как ще е г*з, бе Петка. Това е ножица. Много още трябва да се учиш.
    Петка започнал умислено да върви по плаца. Насреща му идва Будьони и пита:
    - Петка, какво си се умислил?
    - Абе, Чапай нали е много умен ми задава едни гатанки и аз не можах да му отговоря. Слушай сега и ти: Без прозорци, без врата, пълен г*з с краставици. Що е то?
    Будьони се размислил и казал:
    - Петка, това трябва да е г*з.
    - Абе и аз му викам на Чапай, че е г*з, а той ми вика, че е ножица.