Сър Джон стоял в кабинета си, пушел пура и четял вестник “Таймс”. По едно време извикал прислугата:
- Джордж, донесете ми една чаша вода!
Слугата донесъл, но лордът го върнал за още една чаша. Когато слугата донесъл четвъртата чаша, се осмелил да каже:
- Извинете, сър, но се тревожа за здравето ви с тази вода?!
- Остави сега здравето ми Джордж, къщата гори.

Събужда се Сър Джон през зимата, протяга се на терасата и вижда жълт надпис на снега:
"Сър Джон е педал!"
Извиква иконома и му разпорежда да разбере какво се е случило.
След час икономът докладва:
- Сър Джон, урината е на коняра, а почеркът на милейди.