- Колега, вие били ли сте редовно на лекциите ми?
- Разбира се, господине.
- Но аз не съм ви виждал никога! Къде сядахте?

Read more ...

Двама студенти съквартиранти си говорят:
- Много е тежко положението с храната. Искаш ли да си вземем едно прасе и да си го гледаме на терасата?
- Стига бе, много е мръсно!
- То ще свикне...

Студент физик решава да следва теология. На една от лекциите заспал. Преподавателят го потупва по рамото и го пита:
- Кажи ми, синко, какво е Божията сила?
Студентът се сепнал и отговорил:
- Божията маса по Божието ускорение.

Знаете ли приликата и разликата между студентите в София и депутатите? Приликата е, че и двете групи пътуват с 280. Само че, студентите пътуват с автобус 280, а депутатите с 280-S /мерцедес/.

Последен изпит. Студент влиза в залата половин час преди края на изпита и сяда да пише. Предава листа си доста след края на изпита. Професорът отказва да го приеме. Студентът пита ядосано:
- Вие знаете ли кой съм аз?
- Не и не ме интересува! - отговаря професорът.
- Добре - тутакси се съгласява студентът, пъха листа си по средата на купчината с изпитни работи и усмихнат излиза от залата.