Дете на програмист е първокласник и отива на първия си учебен ден. Учителката им обяснява:
- Ако някой иска нещо да каже или да попита, да вдигне ръка.
Хлапето веднага вдига ръка. Учителката:
- Да, какво има?
- А, нищо, просто проверявам как работи системата.

Програмисти в час по алгебра. Преподавателят пише на дъската: sin x = 1.
- Кой ще намери х?
Един от програмистите радостно притичва към дъската и сочи с пръст уравнението:
- Ето го х, ето го!

Вървял си един програмист и гледа - жаба! Взима я той, а тя му проговаря:
- Виж какво, аз не съм обикновена жаба, аз съм принцеса. Само ме целуни и ще видиш в каква хубава девойка ще се превърна.
Погледал я програмистът и я сложил в джоба си. Повървял, повървял, пък я извадил. Пак почнала тя:
- Само ме целуни. . .

Read more ...

"Ама и вие едни такива въпроси задавате..." - казала базата данни и увиснала.

Програмист се разхожда в планината. Огледал заобикалящата го природа и си казал:
- Каква яка графика!