Един цар имал три дъщери. Когато най-голямата дъщеря станала за женене той я извикал, подал й една пръчка и й казал: - Дъще, хвърли тази пръчка с все сила и където падне пръчката, там ще се омъжиш! Хвърлила дъщерята пръчката и тя паднала при най-красивия момък. След време и средната дъщеря станала за женене и тя хвърлила една пръчка и така се омъжила за най-богатия момък.

Дошло време третата дъщеря да се жени. Хвърлила тя пръчката с все сила, но нещеш ли, паднала в едно блато. Отишла дъщерята да види и гледа един жабок държи пръчката в уста. "Е! -казала си най-малката дъщеря - Такъв ми бил късмета!" Но се сетила, че в приказките като целунеш жаба и тя се превръща в красив принц. Отишла, целунала жабока..., но нищо! Целунала го втори път..., но жабокът си оставал жабок! Целунала го трети път и тогава жабокът казал с дрезгав глас: - Много съм омагьосан, май ще трябва и да духаш!