Влиза при доктора един човек, а на главата му жаба.
- Какво ти има, каква е тая жаба на главата ти? - попитал докторът.
Човекът почнал да прави само някакви неразбираеми физиономии без да каже нищо. Тогава жабата се обадила:
- Не знам на него, ама мен ми излезе това нещо на г**а от няколко дена...

Ромската Червена шапчица попитала баба си:
- Бабо, защо ти е толкова гладка кожата?
- Защото съм само на 16...

 

Вървяла си Червената шапчица през гората и Кумчо Вълчо я срещнал:
- Червена шапчице, сваляй гащите!
А тя се изсмяла:
- Хехе, Вълчо си мисли, че ще му станат!

Прибират се седемте джуджета в къщурката. Първото веднага изревало:
- Кой ми е ял с лъжичката!?!
Второто се стъписало:
- Кой ми е сядал на столчето!?!
Третото проплакало:
- Кой ми е пил от чашката!?!
В това време седмото погледнало към креватчето си и бързо им се скарало:
- Стига сте се карали! Хайде да си лягаме, пък утре ще му мислиме...