В подлез стои пияница и пикае. Отзад се приближава една девойка, иска да мине, вижда го, извиква уплашено и отскача назад.
Пияният се обръща и казва:
- Минавай спокойно, момиче, държа го здраво...

Жените математици пият до безкрайност.
Жените химици пият до загуба на реакция.
Жените медици пият до загуба на пулс.
Жените физици пият до загуба на съпротивление!

Двама пияни си стоят и единия вика на другия:
- Да ти викам ли такси?
- Викай ми както си искаш.

Пияч се заканва след Нова година:
- Повече няма да пия!
След това размислил и добавя:
- Но и по-малко няма! 

- Прибираш се всеки ден пиян! Ами аз? А децата?
- Жено, бъди разумна, не може да пием всички!