Високият казал:
- Аз съм най-висок!
Дебелият казал:
- Аз съм най-дебел!
Красивият:
- Аз съм най-красив!
Глупавият:
- Аз най-глупав!
Умният:
- Аз съм най-умен!
Българинът казал:
- И аз...