Един рибар разправя:
- Вчера такъв грамаден сом хванах! Едва го изкарах, страхотна борба беше. Измъкнах го, метнах го на гръб и потеглям към вкъщи. По едно време гледам насреща ми - пазача на язовира.
- И, ти какво направи?
- Ми нищо, скрих сома в джоба.